Contact

Business Development team

Dr. ir. Hendrik Waegemanhendrik.waegeman@bbeu.org
ir. Muriel Dewildemuriel.dewilde@bbeu.org
Dr. Rakesh Nairrakesh.nair@bbeu.org
Dr. Ir. Nico Snoecknico.snoeck@bbeu.org

Tel +32 9 335 70 01
busdev@bbeu.org


Communication Officer

Katrien Molders
Tel +32 9 335 70 01
katrien.molders@bbeu.org


HR Manager

Sofia Vindevogel
Tel +32 9 335 70 01
jobs@bbeu.org

 

Bio Base Europe Pilot Plant VZW
Rodenhuizekaai 1
9042 Desteldonk (Gent)
Belgium

Enterprise number / Ondernemingsnummer: 806.873.318
VAT number / BTW nummer: BE 0806 873 318
RPR: ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Gent