Equipment for the product recovery and purification of microbial protein, and infrastructure for local treatment of its process waters.

Apparatuur voor de opzuivering van microbieel eiwit, alsook infrastructuur voor de locale behandeling van de hierbij geproduceerde proceswaters.

Text in Dutch below

The production and development of microbial proteins have been on the rise in recent years. 

Microbial proteins have a very wide range of applications in the food, cosmetic, medical and diagnostic industries. The list of protein-based applications is endless, as is the potential of their microbial production. 

Due to the high need for protein diversification, the demand at BBEPP for scaling up fermentation and purification processes of sustainably produced microbial protein has been increasing dramatically in recent years. The production of microbial protein requires up to 100 times less land and up to 30 times less water than animal protein production. In addition to logistical advantages, it also brings a further reduction in greenhouse gas emissions. To accelerate the industrialization of such, innovative processes accelerate and meet the high demand, Bio Base Europe Pilot Plant will invest in additional equipment for the purification of microbial protein from the fermentation medium, as well as in infrastructure for the local and effective treatment and analysis of the process waters produced in the process. 

The new infrastructure will be equipped with automation and state-of-the-art sensors to enable process monitoring, control and modelling and thereby also life cycle and techno-economic analysis starting from fermentation to wastewater treatment.  

————————————————————————————————————————————————————-

De productie en ontwikkeling van microbiële eiwitten zitten de laatste jaren sterk in de lift.

Microbiële eiwitten hebben een zeer breed toepassingsgebied in de voedings-, cosmetische, medische en diagnostische industrie. De lijst van eiwitgebaseerde toepassingen is eindeloos, alsook het potentieel van de microbiële productie ervan.

Door de hoge nood aan eiwitdiversificatie stijgt de vraag bij BBEPP naar opschaling van fermentatie en opzuiveringsprocessen van duurzaam geproduceerd microbieel eiwit de laatste jaren enorm. De productie van microbieel eiwit vereist namelijk tot 100 keer minder land en tot 30 keer minder water dan dierlijke eiwitproductie. Naast logistieke voordelen brengt het ook een verdere reductie van broeikasgasemissies teweeg. Om de industrialisatie van dergelijke, innovatieve processen te versnellen en de hoge vraag te beantwoorden, zal BBEPP in het Bio Base Advance project investeren in bijkomende apparatuur voor de opzuivering van microbieel eiwit uit het fermentatiemedium, alsook in infrastructuur voor de lokale en effectieve behandeling en analyse van de hierbij geproduceerde proceswaters.

De nieuwe infrastructuur wordt uitgerust met automatisatie en state-of-the-art sensoren om procesmonitoring, -controle en -modellering mogelijk te maken en daardoor ook een levenscyclus- en techno-economische analyse startend bij de fermentatie tot en met de afvalwaterbehandeling. Dit om de verwachte lagere ecologische voetafdruk te valideren.

Status of the project

More information in due time / Meer info volgt

Supported by – Met de steun van:

European Fund for Regional Development – Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling
Fonds voor Innoveren en Ondernemen (FIO) – Fund for Innovation and Entrepreneurship

 

 


Other Project in the Spotlight

Microbial Protein Transition

Equipment for the purification of proteins or other nutrients from fermentation broth.

Read More