Binnen het Bio Base Transition investeringsproject wordt een fermentatielijn (15m3) voor de demonstratie van de omzetting (conversie) van hernieuwbare grondstoffen, groene methanol of afval in complexe moleculen, als alternatief voor de (petro)chemie.

The Bio Base Transition investment concerns a fermentation line (15m3) for demonstration of the valorisation of renewable raw materials, green methanol or waste materials into complex compounds, as an alternative to (petro)chemistry.

September 12th & 14th, 2022: Arrival and installation of the 15.000 L reactor

   

Supported by: