Voor Nederlands, zie onder. 

Microbial Production of Casein

Consumer research shows that current plant-based cheese products do not meet expectations in terms of taste, texture and mouthfeel. The lack therein of caseins, by far the most important milk protein and accounting for 80% of all protein in cow’s milk, is at the root of this problem. Caseins give the so-familiar cheese products their unique and indispensable properties. Founded in 2020, Those Vegan Cowboys – NewMilkLab is capitalizing on this unique opportunity. Casein proteins with exactly the same functional properties can be produced through fermentation, without the need for dairy cattle, and thus with positive consequences for the ecological and animal welfare impact of casein and dairy production. In this way, this project contributes to several pillars of the Flemish Protein Strategy: on the one hand, more product diversity will be created (more animal-free cheese alternatives) and on the other hand, this will lead to a sustainable protein consumption because animal caseins will be replaced by microbial proteins.

The MiProCas project aims to further fine-tune and scale up the fermentative production of one casein variant with the help of the Bio Base Europe Pilot Plant. The purification of the protein will also be scaled up at BBEPP in order to obtain it in a sufficient quantity and with sufficient purity (food grade) for formulation into animal-free cheese alternatives.

ACTIVITIES of the Bio Base Europe Pilot Plant

  • Project coordination 
  • Scale-up of casein fermentation process to 1500 L scale
  • Optimization and scale-up of downstream process for casein purification and delivery of food grade casein for formulation into dairy-free cheese prototypes
  • Communication & Dissemination of project results

PARTNERS

SUPPORTED by

Vlaams Departement Landbouw & Visserij – Projecten Relance 2021 – Realisatie Eiwitstrategie

The results of this project will be available after May 31, 2024 through this website. The results will be freely available to all chain actors involved in the production, processing and consumption of microbial protein, and alternative proteins in general, in food and feed products. The results will remain freely available on the internet for at least five years after the project closure.

——————————————————————————–

Microbiële productie van caseïne

Uit consumentenonderzoek blijkt dat de huidige plantaardige kaasproducten qua smaak, textuur en mondgevoel niet aan de verwachtingen voldoen. Het ontbreken van caseïne, veruit het belangrijkste melkeiwit en goed voor 80% van alle eiwitten in koemelk, ligt aan de basis van dit probleem. Caseïnes geven de zo vertrouwde kaasproducten hun unieke en onmisbare eigenschappen. Those Vegan Cowboys – NewMilkLab, opgericht in 2020, speelt in op deze unieke kans. Caseïne-eiwitten met exact dezelfde functionele eigenschappen kunnen via fermentatie worden geproduceerd, zonder dat er melkvee nodig is, en dus met positieve gevolgen voor de ecologische en dierenwelzijnsimpact van de caseïne- en zuivelproductie. Op die manier draagt dit project bij tot verschillende pijlers van de Vlaamse Eiwitstrategie: enerzijds wordt er meer productdiversiteit gecreëerd (meer dierproefvrije kaasalternatieven) en anderzijds leidt dit tot een duurzame eiwitconsumptie omdat dierlijke caseïnes vervangen worden door microbiële eiwitten.

Het MiProCas project beoogt de fermentatieve productie van één caseïnevariant verder te verfijnen en op te schalen met hulp van de Bio Base Europe Pilot Plant. De zuivering van het eiwit zal ook worden opgeschaald bij BBEPP om het in voldoende hoeveelheid en met voldoende zuiverheid (voedselkwaliteit) te verkrijgen voor de formulering in dierproefvrije kaasalternatieven.

ACTIVITEITEN van de Bio Base Europe Europe Pilot Plant

  • Coördinatie van het project
  • Opschaling van het caseïnefermentatieproces tot 1500 L schaal
  • Optimalisatie en opschaling van het downstream proces voor caseïnezuivering en gebruik van caseïne van voedselkwaliteit voor de formulering van prototypes van zuivelvrije kaas.
  • Communicatie en verspreiding van projectresultaten

PARTNERS

GESTEUND door

Vlaams Departement Landbouw & Visserij – Projecten Relance 2021 – Realisatie Eiwitstrategie

De resultaten van dit project zullen na 31 mei 2024 beschikbaar gesteld worden via deze website. De resultaten zullen vrij beschikbaar zijn voor alle ketenpartijen die betrokken zijn bij de productie, verwerking en consumptie van microbieel eiwit, en alternatieve eiwitten in het algemeen, in voedingsmiddelen en diervoeders. De resultaten zullen gedurende ten minste vijf jaar na de afsluiting van het project vrij beschikbaar blijven op het internet.


Other Project in the Spotlight

Microbial Protein Transition

Equipment for the purification of proteins or other nutrients from fermentation broth.

Read More