Bio Base Flow – EFRO/ERDF

Infrastructuur voor de ondersteuning van de technologietransfer tussen bedrijven en de Bio Base Europe Pilot Plant

English text below

De Bio Base Europe Pilot Plant is een internationaal bekende schakel in de innovatieketen van de biogebaseerde economie. Vele bedrijven komen er hun processen ontwikkelen en opschalen, wat leidt tot  een snelle groei (30% per jaar). Dit project beoogt de versnelling van de technologietransfer en beter project management door middel van nieuwe procesapparatuur en een vernieuwend concept van partner hubs en project management rooms met geïntegreerde infrastructuur voor processturing.

Elk project vergt een technologietransfer, eerst op laag TRL-niveau van het bedrijf naar de Bio Base Europe Pilot Plant, en na afloop van het project terug naar het bedrijf op hoog TRL-niveau. Bepaalde bedrijven hebben tevens nood aan een snelle opschaling tot op kg niveau. Het zijn typisch start-ups die product nodig hebben voor hun applicatie onderzoek of een serie van regulatory batches nodig hebben om zo snel mogelijk het regulatorisch traject van hun nieuw product te kunnen starten.
We zullen investeren in nieuwe tech-transfer pilootapparatuur voor industriële biotechnologie en groene chemie. Deze pilootapparatuur zal de snelheid en efficiëntie van de technologietransfer sterk verhogen en tevens toelaten om snel op kg niveau product te produceren.
Tevens zal worden geïnvesteerd in partner hubs en project management rooms met geïntegreerde infrastructuur voor processturing. Hierdoor zal de samenwerking met onze partners sterk verbeteren door de snellere technologietransfer en de ondersteuning van goed project management.

Status on 14.9.2021 (click on the picture to enlarge it): Bye, bye construction crane!

 

Status on 23.6.2021 (click on the picture to enlarge it): Metselwerk af / Bricks, bricks, bricks …
Het verschil met het originele gebouw is bijna niet te merken!

Status on 8.2.2021 (click on the picture to enlarge it): Sneeuw! Snow!

Status on 19.1.2021 (click on the picture to enlarge it): Alle verdiepingen opgebouwd / All floors constructed

Status on 18.11.2020 (click on the picture to enlarge it): Tweede en hoogste verdieping in opbouw / Second and top floor under construction

Status on 14.9.2020 (click on the picture to enlarge it): Opbouw eerste verdieping / Construction first floor

Status 8.9.2020 (click on the pictures to enlarge it): Opbouw eerste verdieping / Construction first floor

   

Status 30.05.2020 (click on the picture to enlarge it): Kelder en gelijkvloers / Basement and ground floor

Status 8.05.2020 (click on the pictures to enlarge them): Gewapende vloerplaat

     

 

Infrastructure to support the technology transfer between companies and the Bio Base Europe Pilot Plant.

The Bio Base Europe Pilot Plant is an internationally renowned link in the bio-economy innovation chain. Many companies collaborate with this facility to develop and scale up their processes, which leads to rapid growth (30% per year). This project aims at accelerating technology transfer and better project management through new process equipment and an innovative concept of partner hubs and project management rooms with integrated process control infrastructure.

Every project requires a technology transfer, first at a low TRL level from the company to the Bio Base Europe Pilot Plant, and afterwards, back to the company at a high TRL level. Certain companies also need a rapid scale-up to kg level. Typically, start-ups need product for their application research or need a series of regulatory batches to start the regulatory process of their new product as quickly as possible.
We will invest in new tech transfer pilot equipment for industrial biotechnology and green chemistry. This pilot equipment will greatly increase the speed and efficiency of the technology transfer and also allow you to produce products quickly at kg level.
Investments will also be made in partner hubs and project management rooms with integrated process control infrastructure. This will greatly improve the cooperation with our partners through the faster technology transfer and the support of good project management.